Grozā
0 produktus: 0,00 €
+371 67272223

Noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā vitaminum.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai krievu valodā, starp personu, kas veic pasūtījumu (turpmāk PIRCĒJS) un SIA MedPro Nutraceuticals (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.06.2014.

1.2. DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts), pamatojoties uz pārdevēja piedāvājumu ar Interneta starpniecību.

1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu datnē www.vitaminum.lv un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PATĒRĒTĀJS var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt PĀRDEVĒJAM iegādāto preci. 

PATĒRĒTĀJS nevar izmantot atteikuma tiesības, ja ir piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces, tajā skaitā uztura bagātinātāji.


2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU vitaminum.lv

2.1. CENAS

Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.

2.2. VALODAS

INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu, krievu vai angļu valodā.

2.3. UZTURA BAGĀTINĀTĀJU REĢISTRĀCIJA

Visi produkti ir reģistrēti PVD uztura bagātinātāju reģistrā

2.4. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlēto preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā (vitaminum.lv). Reģistrācija nav nepieciešama. 

2.5. NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātajām precēm

2.6. TEHNISKIE LĪDZEKĻI INFORMĀCIJAS IEVADKĻŪDU NOTEIKŠANAI UN LABOŠANAI PIRMS PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar mums pa tālruņiem +371 67272223 vai pa elektronisko pastu medpro@medpro.lv

2.7. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI
Adrese: Braslas 29A-2, LV-1084 Rīga
Tālrunis: +371 67272223
E-mail: medpro@medpro.lv
   
Nosaukums: SIA Medpro Nutraceuticals
Juridiskā adrese: Braslas 29A-2, LV-1084 Rīga
Reģistrācijas Nr.: 50003919781
Reģistrēts: 02.05.2007
PVN: LV50003919781
Konta Nr.: LV24RIKO0002013074138
Banka: DNB